Łatwiejsze życie  -
program partii Viðreisn w Reykjavíku

Viðreisn pragnie miasta, które jest liberalne, egalitarne i międzynarodowe. Chcemy, by miasto było dobrze zarządzane i by największy nacisk był kładziony na usługi dla mieszkańców.

 

Chcemy uprościć administrację, zadbać o cyfryzację, skrócenie kolejek i zminimalizowanie liczby formularzy.

Chcemy, by ludzie wiedzieli dokładnie, kiedy dostaną odpowiedź na swój wniosek.

Chcemy, by wszystkie wnioski były dostępne po angielsku.

 

Chcemy wypełnić lukę między urlopem rodzicielskim a przedszkolem poprzez wybudowanie większej liczby oddziałów żłobkowych i zachęceniu do tego innych.

Chcemy zwiększyć środki budżetowe dla opiekunów dziennych o 50 milionów, tak by rodzice mieli większy wybór.

Chcemy, by 6 przedszkoli było otwartych całe lato, tak by rodzinom było łatwiej zorganizować urlop.

 

Chcemy zjednoczyć szkoły ze świetlicami, tak by dzieci spędzały dzień prościej i przyjemniej.

Chcemy swobody w ustalaniu programów oraz autonomii dla szkół i podpisywania 3-letnich umów na finansowanie. 

Chcemy przeznaczyć 50 milionów koron rocznie na rozwój szkół, żeby zagwarantować im rozwój techniczny i wspierać innowacyjność.

Chcemy podwyższyć pensję nauczycieli, tak by szkoły były pożądanym miejscem pracy i zapewniały wysokiej jakości wykształcenie.

 

Chcemy uprościć przydzielanie pozwoleń na budowę, tak by budowanie w Reykjavíku było tańsze.

Chcemy wspierać rozwój działalności gospodarczej na osiedlach, tak by usługi były bliżej mieszkańców.

Chcemy obniżyć podatek od nieruchomości na lokale użytkowe z 1,65 do 1,60%, by zachęcić do tworzenia miejsc pracy w Reykjavíku.

 

Chcemy by Borgalína, nowy i wydajny system komunikacji publicznej dla obszaru stołecznego, stał się faktem.

Chcemy, by najpopularniejsze linie autobusowe jeździły co 7,5 minuty w godzinach szczytu.

Chcemy, by niektóre ulice znajdowały się w tunelach, żeby uatrakcyjnić otoczenie i usprawnić ruch.

Chcemy, by dzieci poniżej 12 roku życia podróżowały bezpłatnie autobusem, gdy jadą z opiekunem. 

Chcemy, by było więcej ścieżek rowerowych i by miały ładne nazwy.

 

Chcemy zobaczyć 7 tysięcy nowych mieszkań w nowych dzielnicach w Elliðarárvogur, Ártúnshöfði, Keldur i chcemy, by rozbudowa w Úlfarsárdalur została zakończona według obecnego planu.

Chcemy dalej zagęszczać zabudowę w Reykjavíku.

Chcemy zwiększyć liczbę mieszkań socjalnych o 350.

 

Chcemy zwiększyć liczbę specjalistycznych mieszkań dla osób niepełnosprawnych o 100.

Chcemy, by miasto samo wychodziło z inicjatywą usług dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Chcemy zwiększyć liczbę miejsc pobytu dziennego dla osób starszych o 40.

Chcemy poprawić usługi i wsparcie związane z kąpaniem dla osób starszych.

 

Chcemy równych płac, niezależnie od płci, i chcemy wyrównać płace w typowo kobiecych zawodach.

Chcemy, by miasto było zarządzane z nadwyżką budżetową i chcemy spłacić długi.